KATOLSK FIRMELSE

 
 

 

 

FIRMAND.DK er netstedet for katolsk firmelse i  Sankt Knud Lavard menighed i Lyngby.

 

E-mail:
kursus
<snabel-a>
firmand.dk

 


Firmelse, eller confirmatio, er sendelsens sakramente. Man bekræfter sin tro og sit livsgrundlag overfor menigheden og dens biskop. Biskoppen meddeler sakramentet som en gave fra Helligånden. Sakramentet gør den firmede i stand til at gå styrket ud i livet med en unik mission.

Firmelsen kan gives een gang i livet - almindeligvis i 12-15 års alderen - til en praktiserende katolik, der har gennemgået et forberedelseskursus. Kurset varer ca. et år og undervisningen er obligatorisk.

Firmelseskurset foregår hver søndag (undtagen i ferieperioder) i forbindelse med messen kl 10:00 i Skt. Knud Lavard kirke, Lyngbygårdsvej 1A. Ved første lektion eller snarest derefter skal der medbringes et udfyldt oplysningsskema og en fotokopi af dåbsattesten.

Kurset for 2017 ledes af John-Erik Stig Hansen, der kan kontaktes på tlf 39 677 699 eller per e-mail til kursus<snabel-a>firmand.dk. Kurset begynder søndag 4. september 2016, og forældre forventes at deltage i denne første time.

Biskop Czeslaw Kozon har fastsat datoen for firmelsen i 2017 til 3. juni kl 16:00.

Program offentliggøres ved kursusstart her 

Oplysningsskema kan findes her

Anmodningsskema kan findes her